Monday, March 23, 2015

उन्हात..

हार..


नशीबाचा..

कविता..


कंटाळा आलाय..


नको..


नशीबाचे पान..


असच असतं..


घाव सारे..