Tuesday, March 15, 2011

भावना..4 comments:

gokul said...

Beauty; आग आणि पाणी, विष आणि अमृत या दोनीही विरुद्ध भावना आगदी एकत्र हातात हात घालून फिरताना तू छान मांडल्या आहेत.

परिचित... said...

खरच यार वैशू...
कवितेत फार सामर्थ्य असतं. थोडक्या शब्दात किती तरी भावना, विचार मोकळे होतात. तू तर लाजवाब कविता करतेसच, त्यात तर काही शंका नाही. तुझं सामर्थ्य आणखी वाढो हीच इच्छा..!

Sangita said...

very very nice

Creative Design / SEO Web Master said...

nice poem

Post a Comment